MVO

De term Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kent vele variaties: het wordt ook wel duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen genoemd.

Alverre Techniglas intepreteert het samen met Façadis Groep als een vorm van ondernemen, gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). Deze drie peilers worden ook wel gezamenlijk de triple-P-benadering genoemd.


Mens (People)

  • Naast de Arbo richtlijnen heeft Alverre Techniglas continue aandacht voor aanvullende persoonlijke hulpmiddelen en bescherming.
  • Horizontaal en verticaal transport van de geprefabriceerde glascomponenten wordt met zorgvuldig gekozen vracht- en kraanspecialisten georganiseerd.
  • Gezondheid staat hoog in het vaandel. Het landelijke rookbeleid wordt actief gevoerd en iedere medewerker kan jaarlijks kosteloos een antigriepprik halen.
  • Er is ruimte voor vakgerichte opleidingen en cursussen, die onder andere worden gegeven in samenwerking met de Glasbranche-organisatie (GBO).

Maatschappij (Profit)

Alverre is (regionaal) maatschappelijk betrokken door onder andere:

  • Belangeloos meebouwen aan het glazen huis in Oldenzaal, ter ondersteuning van 3FM Serious Request.
  • Financiële ondersteuning van het Boeskoolfonds via de Façadis groep. Dit fonds ondersteunt sociaal-culturele en sportieve activiteiten in Oldenzaal en omstreken.

Milieu (Planet)

Alverre spaart de planeet onder andere door:

  • het werken met een maximaal recyclebaar product.
  • energiesparende huisvesting en duurzaam eigen vervoer.
  • afvalscheiding (kit, metaal en glas).
  • terugdringen van de CO2-uitstoot vanaf 2012.

Zie ook: http://www.co2reductieindebouw.nl/